PRZEDSZKOLNY ALFABET

A  -  Ale tu miło.

B  -  Bawimy się i uczymy.

C  -  Ciepła rodzinna atmosfera.

D  -  Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

E  -  Energiczny i odpowiedzialny personel administracyjno – obsługowy.

F  -  Fachowe doradztwo logopedy, pedagoga, Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.

G  - Gotowi do współpracy rodzice.

H  -  Humor na co dzień i od święta.

I  -  Innowacyjne metody i  formy pracy z dziećmi.

J  -  Jestem Polakiem i Europejczykiem.

K  - Konstruktywna współpraca ze Szkołą Podstawową, środowiskiem lokalnym.

L  -  Lekcje języka angielskiego i tańca na życzenie rodziców.

Ł  -  Ładne z nas dzieciaki

M  - „Mam możliwości – rozwijam swoje zdolności”.

N  -  Nasi wychowankowie są niepowtarzalni.

O  -  Organizujemy zajęcia otwarte, z ciekawymi ludźmi, adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

P  -  Posiadamy atrakcyjny program wychowawczy, dydaktyczny, profilaktyczny.

R  -  Rada Rodziców wspiera organizacyjną i wychowawczą stronę przedszkola.

S  -  Swoim wychowankom stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności, kreatywności, zainteresowań, asertywności.

T  -  Traktujemy każde dziecko indywidualnie.

U  - Uwrażliwiamy dzieci na krzywdę innych i takie wartości jak: prawda, dobro, piękno, szacunek.

W  - Wspomagamy rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.

Z  -  Zapewniamy dzieciom opiekę i wszechstronny rozwój.

Ż  -  Życzymy miłej zabawy!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • "Piszę dla dzieci, ponieważ w nie wierzę" Wanda Chotomska
Zaszyfrowany adres tej strony